Priser

Observera att alla våra priser är från-priser, dvs. det är minsta kostnaden för behandlingen men priset kan bli högre beroende på tids- och materialåtgång

Bokningar görs på telefonnummer 073-934 85 07 eller via vår onlinebokning på www.bychris.se

Avbokningar måste ske minst 24 h före utsatt tid annars debiteras fullt pris för behandlingen.

Det gör du via telefon eller efter ordinarie öppettider via maila till info@bychris.se

Hårförlängning

Hårförlängning keratinvax 100 slingor . . . . . . . fr.۲990:-
Hårförlängning med Microringar 120 slingor . . . . . . . fr.3990:-
Hårförlängning med tape 40 slingor . . . . . . . fr.۲990:-
Hårförlänging med Clips . . . . . . . fr.1700:-