Priser på färgbehandlingar

Observera att alla våra priser är från-priser, dvs. det är minsta kostnaden för behandlingen men priset kan bli högre beroende på tids- och materialåtgång

Bokningar görs på telefonnummer 073-934 85 07 eller via vår onlinebokning på www.bychris.se

Avbokningar måste ske minst 24 h före utsatt tid annars debiteras fullt pris för behandlingen.

Det gör du via telefon eller efter ordinarie öppettider via maila till info@bychris.se

Färg & Slingor

Avfärgning & färg & klippning . . . . . . . fr.2390:-
Avfärgning & färg & klippning lång hår . . . . . . . fr.3290:-
Bottenfärg & Klipp . . . . . . . fr.1290:-
Enbart Bottenfärg . . . . . . . fr.790:-
Färg & klippning . . . . . . . fr.1390:-
Färg & klippning Långt Hår . . . . . . . fr.1790:-
Klipp & Nyansering . . . . . . . fr.1190:-
Klipp & Toning . . . . . . . fr.1490:-