Priser på klippning

Observera att alla våra priser är från-priser, dvs. det är minsta kostnaden för behandlingen men priset kan bli högre beroende på tids- och materialåtgång

Bokningar görs på telefonnummer 073-934 85 07 eller via vår onlinebokning på www.bychris.se

Avbokningar måste ske minst 24 h före utsatt tid annars debiteras fullt pris för behandlingen.

Det gör du via telefon eller efter ordinarie öppettider via maila till info@bychris.se

Klippning

Barn 0-5 år . . . . . . . fr.200:-
Barn 6 till 11 år . . . . . . . fr.250:-
Ungdomsklippning 12 -16 år . . . . . . . fr.290:-
Dam klippning . . . . . . . fr.450:-
Herr klippning . . . . . . . fr.320:-
Herr klippning och skägg . . . . . . . fr.450:-
Lugg . . . . . . . 120:-
Skägg . . . . . . .  fr 150:-
Snagg . . . . . . . 150:-