Priser

Observera att alla våra priser är från-priser, dvs. det är minsta kostnaden för behandlingen men priset kan bli högre beroende på tids- och materialåtgång

Bokningar görs på telefonnummer 073-934 85 07 eller via vår onlinebokning på www.bychris.se

Avbokningar måste ske minst 24 h före utsatt tid annars debiteras fullt pris för behandlingen.

Det gör du via telefon eller efter ordinarie öppettider via maila till info@bychris.se

Fransar / Bryn

Färg av ögonbryn . . . . . . . fr. 150:-
Färgning av ögonfransar . . . . . . . fr. 150:-
Frans & Brynfärg inkl Pockning . . . . . . . fr. 450:-
Trådning av hela ansikte . . . . . . . fr. 450:-
Trådning av ögonbryn . . . . . . . fr. 150:-
Trådning av överläpp . . . . . . . fr. 70:-