Priser

Observera att alla våra priser är från-priser, dvs. det är minsta kostnaden för behandlingen men priset kan bli högre beroende på tids- och materialåtgång

Bokningar görs på telefonnummer 073-934 85 07 eller via vår onlinebokning på www.bychris.se

Avbokningar måste ske minst 24 h före utsatt tid annars debiteras fullt pris för behandlingen.

Det gör du via telefon eller efter ordinarie öppettider via maila till info@bychris.se

Uppsättning och styling

Uppsättning . . . . . . . fr.700:-
Halv uppsättning . . . . . . . fr.500:-
Bruduppsättning . . . . . . . fr.3900:-
Tvätt och fön . . . . . . . fr.300:-
Tvätt och avancerad styling . . . . . . . fr.400:-
Tvätt&fön(långt&tjokt) . . . . . . . fr.350:-
Flätor . . . . . . . fr.800:-